MITスローン日本同窓会(Class LIaison)
Year First Name Last Name
     
1968 Chuuzou Takahata
1969 Hirofumi Satake
1979 Ko Sekiguchi
1980 Qunio Takashima
1982 Yoshito Yamaguchi
1983 Seiji Takashima
1986 Yoichi Yokomizo
1986 Yasuyuki Koide
1987 Makoto Sawai
1988 Michio Murata
1989 Hiroshi Yasuda
1991 Rio Osumi
1991 Kazuo Akiba
1992 Hirofumi Kasai
1993 Kei Okuno
1993 Yasuo Ichiya
1994 Yutaka Kondo
1994 Maki Yoshida
1995 Kunihiro Ichida
1995 Takashi Hirai
1996 Kohei Wakayama
1997 Kazuhito Motoyoshi
1997 Kenji Matsubara
1998 Yumiko Mitarai
1998 Ryo Sasaki
1999 Shinichiro Nakamura
1999 Eiji Harada
2000 Tomoko Yano
2000 Yoshi Ikurumi
2001 Keiichi Suzuki
2002 Mitsushige Yamada
2003 Daisuke Ando
2003 Takashi Uchida
2004 Satoru Tamiya
2005 Toru Gojo
2006 Takeshi KIshimoto
2007 Noritaka Kawashima
2008 Go Mizoguchi
2009 Nozomu Takeshita
2010 Seiken Chino
2010 Junnosuke Kobayashi
2011 Daisuke Tominaga
2011 Mizuki Watanabe
2012 Yuki Shimazu
2012 Naoko Enomoto

このウィンドウを閉じる

 

 

 

 

 
Copyright(c) 2003-2012 MIT-SSJ All rights reserved